Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 4,55 kWp per a un habitatge a Avià

Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 4,55 kWp per a un habitatge a Avià

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 10 mòduls fotovoltaics de 455 Wp de potència cadascun. Capaç de generar una producció solar de l'ordre de 5.649 kWh i de reduir 1,4 Tn d'emissions de CO2 cada any.