Instalación solar fotovoltaica de 5,34 kWp kWp en Figueres

Instalación solar fotovoltaica de 5,34 kWp kWp en Figueres

Instal·lació fotovoltaica de 5,34kWp formada per 12 mòduls de 445Wp a Figueres. Producció anual estimada: 6.986 kWh/any.
S’ha instal·lat un sistema format per 12 microinversors ENPHASE per treure el màxim rendiment de les cobertes disponibles amb les orientacions Sud, Est o Oest de la casa.
Màxima garantia i màxim control sobre cada un dels mòduls.