Instalación solar fotovoltaica de 2 kWp con microinversores para una casa en Sarrià de Ter.

Instalación solar fotovoltaica de 2 kWp con microinversores para una casa en Sarrià de Ter.

Instal·lació amb 6 microinversors que extreuen el màxim rendiment de cadascun dels 6 mòduls fotovoltaics. 
Els mòduls estan col·locats en orientació est-oest, a ambdues aïgues de la coberta de la casa.
S'estima que la planta generarà fins a 3.000 kWh/any, proporcionant una gran part del consum durant el dia.