Instalación solar fotovoltaica de 16,2 kWp en Gerona

Instalación solar fotovoltaica de 16,2 kWp en Gerona

Instal·lació fotovoltaica de 16,2 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents a Girona. 
S'estima que els 36 mòduls fotovoltaics de 450 Wp, col·locats sobre una coberta de cedre vermell, generaran una producció solar de 19.482 kWh/any (la qual representa el 93% del consum de l'habitatge).