Instalación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo en la nueva estación de

Instalación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo en la nueva estación de "carrilet" de Bescanó.

Instal·lació  d'1,2 kWp de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de la nova estació de Bescanó per autoconsum amb injecció zero a xarxa.
Es preveu que la producció energètica d'aquesta instal·lació sigui de 1.620 kWh a l'any.