Instalación de un sistema de regulación de la velocidad de aspiración de polvo de corcho en los procesos productivos de la empresa Francisco Oller.

Instalación de un sistema de regulación de la velocidad de aspiración de polvo de corcho en los procesos productivos de la empresa Francisco Oller.

Reducció del 50% de l'energia consumida pels motors d'extracció de pols d'esmerilat del suro. Aquest percentatge equival a un estalvi de fins a 115.000 kWh per any i a evitar l'emissió de 53 tones de CO2 a l'atmosfera anualment.
En la secció d’esmerilat, al tap de suro se li aplica, per mitjà de la maquinària, un poliment superficial. Amb aquest polit s’allibera una pols de suro que ha de ser aspirada per no contaminar l’ambient interior.