Instalacion de iluminaciónLed en un centro deportivo.

Instalacion de iluminaciónLed en un centro deportivo.

Renovació de l’enllumenat dels següents clubs de tennis:
-CT La Bisbal: 4 pistes de tennis.
-CT Pedralbes:  2 pistes de tennis i 1 pista poliesportiva.
-CT Barcino: 1 pista de tennis.
-CT Montnegre: 4 pistes de pàdel, enllumenat exterior i bateria reactiva.
Reducció d’un 70% de la potència instal·lada.