Claves en mano de las instalaciones de una vivienda unifamiliar de 450 m² en Santa Cristina d'Aro.

Claves en mano de las instalaciones de una vivienda unifamiliar de 450 m² en Santa Cristina d'Aro.

L'habitatge disposa d’un sistema de calefacció amb terra radiant, aire condicionat amb equips VRF i generació d’ACS mitjançant aerotèrmia amb recolzament d'energia solar tèrmica.
El cicle de l'aigua integra equip de filtració i descalcificació.
La casa disposa de domòtica integrada que permet controlar a distància les instal·lacions de climatització.