Central térmica de biomasa de 500kW en el Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar.

Central térmica de biomasa de 500kW en el Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar.

Instal·lació d’una central tèrmica de biomassa llenyosa al soterrani de l’Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar per tal de generar el 95% de la demanda tèrmica existent.
Es pretén substituir l’actual sistema de generació de calor i d’ACS mitjançant calderes de gas propà, aconseguir un alt estalvi econòmic i reduir les emissions de CO2 de la instal·lació.