Auditoría energética en las instalaciones de la EDAR de Blanes.

Auditoría energética en las instalaciones de la EDAR de Blanes.

Anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions, els consums d’energia i facturació energètica de l’estació depuradora de Blanes.
En aquesta auditoria es plategen diverses propostes per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions. Entre d'altres, destaquen la implementació de reguladors de flux a l'enllumenat de la planta, canvi de bufants i regulació del tractament terciari.