Hospitalari

Hospitalari · 10. September 2020
Reforma de part de l'àrea quirúrgica i de bloc de vestidors d'àmbit hospitalari a H.U.D.D.J.T. .
Hospitalari · 20. April 2020
Ecovat ha redactat el projecte executiu i ha dut a terme la direcció de les obres de la reforma d'aquest sector hospitalari de l'hospital de referència de Girona. L'equipament s'ha equipat amb les últimes tecnologies per a la diagnosi amb imatge, gràcies a la donació de fons per a la compra i per a la reforma de la Fundació Bravo. Aquesta obra ha afectat els següents àmbits de la nova àrea d'imatge cardíaca avançada i de les dependències contigues: - Reforma integral de l'àrea de...
Hospitalari · 14. September 2018
Publicació article tècnic sobre reforma de quiròfan de tipus B a tipus A, segons norma UNE 100713. Publicació artículo técnico sobre reforma de quirófano tipo B a tipo A, según norma UNE 100713.
Hospitalari · 04. September 2018
Reforma de dos quiròfans a l'hospital Sant Rafael de Barcelona.