Posts tagged with "autoconsum"



Fotovoltaica · 24. January 2020
Combinació de sistemes d'aerotermia amb energia solar fotovoltaica en dos habitatges unifamiliars
Fotovoltaica · 15. January 2020
El nou Real Decret referent a l’autoconsum que es va publicar l’abril del 2019 (RD 244/2019) va classificar els diferents tipus d’instal·lacions d’autoconsum en instal·lacions amb excedents (amb compensació o sense) i instal·lacions sense excedents. Les instal·lacions amb compensació d’excedents poden arribar fins als 100kW nominals i el seu avantatge és que l’energia sobrant, aquella que instantàniament no és aprofitada, s’injecta a la xarxa i es descompta de la factura...
23. January 2019
Ecovat participa en la jornada de formació en instal·lacions solars fotovoltaiques a la seu d'Agroxarxa de Girona.
07. February 2017
ECOVAT, degut a la seva experiència en instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques, s’ha convertit en instal·lador professional certificat dels equips intel·ligents d’acumulació d’energia Ampere Energy. Aquests equips aspiren a revolucionar el mercat energètic domèstic, ja que es tracta d’una solució innovadora, eficient i sostenible que permet assolir la màxima eficiència en la producció fotovoltaica.
02. May 2015
Demanda diferida d'energia en un habitatge
La companyia americana Tesla acaba d'anunciar el llançament de Powerwall, un pack de bateries de gran capacitat. Amb aquest anunci Tesla pretén donar un impuls definitiu a la generació energètica independent i a l'autoconsum en els habitatges, oficines i indústries. Les bateries es començaran a comercialitzar el pròxim estiu als Estats Units, amb capacitats per 7 kWh i 10 kWh. Es preveu que amb aquesta capacitat es pugui acumular l'excedent d'energia generada per panells fotovoltaics o...