Posts tagged with "Girona"Fotovoltaica · 15. January 2020
El nou Real Decret referent a l’autoconsum que es va publicar l’abril del 2019 (RD 244/2019) va classificar els diferents tipus d’instal·lacions d’autoconsum en instal·lacions amb excedents (amb compensació o sense) i instal·lacions sense excedents. Les instal·lacions amb compensació d’excedents poden arribar fins als 100kW nominals i el seu avantatge és que l’energia sobrant, aquella que instantàniament no és aprofitada, s’injecta a la xarxa i es descompta de la factura...
07. February 2017
ECOVAT, degut a la seva experiència en instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques, s’ha convertit en instal·lador professional certificat dels equips intel·ligents d’acumulació d’energia Ampere Energy. Aquests equips aspiren a revolucionar el mercat energètic domèstic, ja que es tracta d’una solució innovadora, eficient i sostenible que permet assolir la màxima eficiència en la producció fotovoltaica.