Posts tagged with "Eficiència"07. February 2017
ECOVAT, degut a la seva experiència en instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques, s’ha convertit en instal·lador professional certificat dels equips intel·ligents d’acumulació d’energia Ampere Energy. Aquests equips aspiren a revolucionar el mercat energètic domèstic, ja que es tracta d’una solució innovadora, eficient i sostenible que permet assolir la màxima eficiència en la producció fotovoltaica.
27. October 2014
El passat dissabte es va canviar l'hora d'estiu a l'hora d'hivern, quan van ser les 3.00 h del matí van passar a ser les 2.00 h. Amb aquest canvi s'estima, segons l'ICAEN, que a Catalunya s'estalvien uns 27 milions d'euros anuals en energia. La gent que disposi de tarifes amb discriminació horària ha de recordar que l'horari també es veu modificat degut a aquest canvi d'hora. El període vall ó P2 passa a ser de 22.00h a 12.00h, mentre que el període punta ó P1 passa a ser de 12.00h a...
06. August 2014
Autòmata control Escola de Bescanó
El diari "El Punt Avui" ha publicat el dia 6 d'agost la notícia referent a l'estalvi econòmic aconseguit a l'Escola de Bescanó aplicant mesures d'eficiència energètica. S'ha a ssolit un estalvi aproximat de 30.000 € anuals. Ecovat, com a enginyeria especialitzada, ha assessorat i col·laborat amb l'ajuntament de Bescanó en l'aplicació d'aquestes mesures d'estalvi. En concret s'han realitzat les següents instal·lacions: - Instal·lació d'un PLC de control i SCADA en el sistema de...