QUI SÓM?


ECOVAT és una empresa amb vocació d’oferir serveis de GESTIÓ INTEGRAL en enginyeria energètica i d’instal·lacions. En la vessant energètica gestiona integralment projectes d’energies renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, cogeneració, biomassa, etc...), així com projectes enfocats a l’eficiència energètica i l’estalvi (energia elèctrica i tèrmica).

 

ECOVAT es marca com a objectiu fonamental REDUIR LA DESPESA ENERGÈTICA dels seus clients garantint en tot moment la qualitat de subministrament i el confort final dels usuaris.

 

ECOVAT li proposa la GESTIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL de la seva instal·lació, ocupant-se de tots els aspectes tècnics (disseny, muntatge, gestió, manteniment, subministrament de combustible, ...) i optimitzant el consum d'energia.

  

ECOVAT té la seva seu a Riudellots de la Selva i és la divisió energètica d’ABM (www.abmjg.com).