Solar Fotovoltaica


Instal·lació fotovoltaica de 7kWp amb compensació d'excedents a Santa Maria de Palautordera

 

DATA: Juny 2019

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d'autoconsum amb compensació d'excedents per una casa formada per 18 mòduls de 390Wp, que sumen un total de 7 kWp instal·lats, i un inversor fotovoltaic de 6 kW nominals. 

 

S'estima que la producció anual serà de 10.150 kWh/any, cobrint més de la meitat de la demanda elèctrica de l'habitatge.


Instal·lació solar de 2 kWp amb microinversors per una casa a Sarrià de Ter.

 

DATA: Maig 2019

DESCRIPCIÓ: Instal·lació amb 6 microinversors que extreuen el màxim rendiment de cadascun dels 6 mòduls fotovoltaics. 

 

Els mòduls estàn col·locats en orientació est-oest, a ambdues aïgues de la coberta de la casa.

 

S'estima que la planta generarà fins a 3.000kWh/any, proporcionant una gran part del consum durant el dia.


Instal·lació fotovoltaica de 60 kWp a Sant Fruitós de Bages.

 

DATA: Octubre 2019

DESCRIPCIÓ: Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb compensació d'excedents per una indústria del Bages. Aquesta està formada per 168 mòduls monocristal·lins de 360Wp, resultant un camp solar de 60,48 kWp. 

 

S'estima que la instal·lació té capacitat per generar 84.800 kWh/any, que equivalen a una reducció d'emissions de CO de 31 tones a l'any.


Dues instal·lacions solars fotovoltaiques amb compensació d'excedents per dos habitatges a Malgrat de Mar.

 

DATA: Gener 2019

DESCRIPCIÓ: Dos instal·lacions d'autoconsum amb compensació d'excedents per habitatges on és combina amb la instal·lació d'aerotèrmia. Cada sistema fotovoltaic està format per 16 mòduls de 330Wp, que sumen un total de 5.28 kWp instal·lats, i un inversor fotovoltaic de 4.6 kW nominals. 

 

S'estima que per cada habitatge es pot arribar a a generar 7.000 kWh/any, que d'aprofitar-se en la seva totalitat significarien 1.000 € anuals d'estalvis i una reducció d'emissions de CO2 de 3.3 tones a l'any.


Instal·lació solar fotovoltaica de 4.95 kWp per autoconsum a Lloret de Mar.

 

DATA: Juliol 2019

DESCRIPCIÓ: Sistema solar fotovoltaic d'autoconsum per una indústria energètica de Lloret de Mar, formada per 15 mòduls de 330Wp, que sumen un total de 4.95 kWp instal·lats, i un inversor fotovoltaic de 4.6 kW nominals. 

 

S'estima una producció de 7.000 kWh/any, equivalent a uns estalvis de 640 €/any (s/iva). L'empresa aprofitarà el 100% de l'energia solar i d'aquesta forma, reduirà les emissions de CO2 en 3.3 tones a l'any.


Instal·lació solar fotovoltaica de 14.19 kWp per autoconsum amb compensació d'excedents a la Ludoteca de Vilablareix.

 

DATA: Juny 2019

DESCRIPCIÓ: Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents per la Ludoteca i Casal de Vilablareix (Girona), formada per 43 mòduls de 330Wp, que sumen 14.19 kWp, i un inversor fotovoltaic de 12 kW nominals. 

 

S'estima que la generació elèctrica serà de 21.200 kWh/any, equivalent a uns estalvis de 2.000 €/any (s/iva) i que signifiquen una reducció d'emissions de CO2 de 9.5 tones a l'any.


Instal·lació solar fotovoltaica de 9.75 kWp per autoconsum al CEIP de Bescanó.

 

DATA: Gener 2019

DESCRIPCIÓ: Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum sense injecció d'excedents a xarxa, formada per 30 mòduls de 325Wp, que sumen 9.75 kWp, i un inversor fotovoltaic de 9 kW nominals. 

 

S'estima que la producció d'energia renovable serà de 14.800 kWh/any, equivalent a uns estalvis de 1.400 €/any (s/iva) i que signifiquen una reducció d'emissions de CO2 de 6.7 tones a l'any.


Instal·lació solar fotovoltaica de 22 kWp per autoconsum a la granja i formatgeria Cal Borni

 

DATA: Gener 2018

DESCRIPCIÓ: Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum sense injecció d'excedents a xarxa. La instal·lació està formada per 80 mòduls fotovoltaics que sumen 22 kWp.

 

Es calcula que la producció de la instal·lació sigui de 32.000 kWh/any, generant uns estalvis de 3.200 €/any (s/iva). 

A més, l'aprofitament d'aquesta energia neta significa uns estalvis d'emissions de CO2 de 13'6 Tn/any. 


Instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic per autoconsum a la nova estació del carrilet de Bescanó

 

DATA: Abril 2015

DESCRIPCIÓ: Instal·lació  d'1,2 kWp de plaques solar fotovoltaiques a la coberta de la nova estació de Bescanó per a autoconsum amb injecció zero a xarxa.

Es preveu que la producció energètica d'aquesta instal·lació sigui de 1.620 kWh a l'any. 


Pèrgola solar fotovoltaica al Parc de les Rieres d'Horta de Barcelona

DATA: Abril 2014

DESCRIPCIÓ: Pèrgola solar fotovoltaica formada per 252 mòduls de 270 Wp del tipus Vidre-Vidre (semitransparents), amb una potència total nominal de 60 kW.

La producció anual serà de 72 MWh, equivalent a un estalvi d'emissions de 34,6 Tn.


Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa de 4MW a Quesada. (Jaén)

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa, format per 42 plantes solars de 100 Kwp de potència.

 

En total hi han 24.498 mòduls solars policristalins de 170 Wp. La producció anual és de 6,3 GWh, amb un estalvi de CO2 de 1.386 Tn CO2. Equival al consum elèctric de 2.330 habitatges.

 


Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa de 1,1MW a Peal de Becerro. (Jaén)

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa, format per 11 plantes solars de 100 Kw de potència.

En total hi han 6.534 mòduls solars policristalins de 170 Wp. La producció anual és de 1,5 GWh, amb un estalvi de CO2 de 363 Tn CO2. Equival al consum elèctric de 611 habitatges.


Fotovoltaica Girona

Parc solar fotovoltaic “Cabanes”, amb una potència de 100 KW realitzada amb seguidors solars, i situada a la població de Cabanes

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ:

El parc solar, està format per 10 seguidors solars de dos eixos, amb una potència unitària de 9,9 kW i una potència total de 99 kW. S'estima que la producció d'energia específica de cada seguidor serà de 1.875 kWh/kWp any, amb una generació 195.000 kWh anuals, equivalents al consum de 60 vivendes i a un estalvi d'emissions de 36.014 kg de CO2.


Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa de 2.5 MW a Sant Feliu de Buixalleu (Girona).

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa, format per 27 plantes fotovoltaiques de 100 Kwp de potència. 


Planta solar sobre coberta de naus industrials de 88 kWp de potència, situada a la Pallejà (Barcelona)

DATA: 2010

DESCRIPCIÓ:  La instal·lació disposa de 384 mòduls solars fotovoltaics de 230 Wp de potència. La potència global és de 88 kWp, amb una producció anual de 118.701 kWh.


Planta solar fotovoltaica de 5 kW en el sostre d’una casa.

(Girona)

DATA: 2011

DESCRIPCIÓ: 

La planta solar, situada al barri de Palau (Girona), s’ha instal·lat sobre la coberta d’un habitatge. Està formada per 72 mòduls fotovoltaics de capa fina amb una potència de 75 Wp i una potència nominal de 4,6 kW.

 S’estima que la planta fotovoltaica produirà energia suficient per abastir elèctricament les necessitats de l'habitatge.


Planta solar fotovoltaica de 100 kW en sostre coberta industrial.

(Sant Pere Pescador - Girona)

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Planta solar fotovoltaica de 100 kw de potència nominal i formada per 484 mòduls solars de 220 Wp. 

La producció anual és de 140.000 kWh, equivalents al consum de 52 habitatges i a un estalvi d'emissions de 31,2 tn CO2.