Reforma de 350 m² de l'àrea de cardiologia de la 7a planta de l'hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: Reforma de l'àrea d'imatge cardíaca avançada i de les dependències contigues.

- Reforma integral de l'àrea de consultes.

- Reforç estructural de l'edifici

- Reforma integral de les instal·lacions.

Totes les obres es van desenvolupar en un termini de sis mesos

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/01/17/posen-marxa-nova-unitat-dimatge/1024068.html

Reforma de la central de producció de fred estacional de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona. Nova planta de 2.000 kW de potència, amb capacitat d'ampliació fins a 3.000 kW. 

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: Construcció de nova coberta d'instal·lacions amb capacitat per suportar el pes de 3 refredadores de 1.000 kW/ut. Instal·lació de 2 noves refredadores de 1.000 kW cadascuna, i reforma integral del sistema de distribució en la sala de col·lectors.

Reforma integral de dos quiròfans de l'hospital Sant Rafael de Barcelona.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Reforma integral de dos quiròfans existents i de les àrees contigues, afectant:

- Instal·lació elèctrica de baixa tensió.

- Xarxa equipotencial.
- Instal·lació de climatització.
- Instal·lació de nou Panell tècnic.
- Torre de Gasos medicinals.

- Nova làmpada quirúrgica.
- Telecomunicacions i informàtica.
- Equipaments (portes accès, guillotines, revestiments, paviment tècnic electrostàtic).

Totes les obres es van desenvolupar en un termini inferior a un mes.

Reforma de 500 m² de l'àrea quirúrgica de l'hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2017

DESCRIPCIÓ: Reforma de dos quiròfans, dels vestidors i de les àrees contigues:

- Plomat dels revestiments d'un quiròfan.

- Instal·lació elèctrica de baixa tensió.

 

- Reforma integral dels vestidors.

- Xarxa equipotencial.
- Instal·lació de nous rentamans.
- Telecomunicacions i informàtica.

- Enllumenat.

- Equipaments (portes accès hermètiques, guillotines, revestiments, paviment tècnic electrostàtic).

Totes les obres es van desenvolupar en un termini de dos mesos

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/24831/trueta/finalitza/obres/millora/quirofans

Reforma de 350 m² per adequació d'un Nou hospital de dia psiquiàtric i noves oficines administració a l'Hospital Sant Rafael de Barcelona

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Reforma integral de l'antic arxiu de l'hospital per adequar un nou hospital de dia i una zona de despatxos d'administració, ocupant un espai de 350 m². Inclou l'adequació arquitectònica dels tancaments, el nou accès apte per a persones amb mobilitat reduïda, reforma de tots els revestiments interiors amb HPL i nous paviments, execució de totes les noves instal·lacions interiors incloent un nou sistema de climatització amb ventilació mecànica amb recuperació de calor i control domòtic.

 

Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma dels col·lectors generals del bloc C de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona

DATA: 2017

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma integral del sistema de distribució en la sala de col·lectors del Bloc C. Totes les obres es van desenvolupar en un termini de tres mesos

Instal·lació d’un sistema de producció d'ACS d'alta eficiència amb recolzament d'energia solar tèrmica en un càmping del Baix Empordà.

DATA: Abril  2015

DESCRIPCIÓ: Execució d'un sistema de generació d'ACS d'alta eficiència per a un bloc de vestidors en un càmping.

El sistema equipa una caldera tipus "Tank-in-Tank" de producció semi-instantània amb recolzament amb captadors de tubs de buit tipus Aqua.

Es preveu que les plaques solars tèrmiques aportin el 62,5% de l'energia demandada per les instal·lacions. (Enllaç a  l'artícle del blog aquí).

Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat.

Instal·lació d’un sistema de generació d'energia tèrmica per calefacció i ACS per a un SPA en un càmping de Blanes.

DATA: Juliol 2014

DESCRIPCIÓ: Implantació d’un sistema de generació d'aigua calenta amb una bomba de calor de 100 kW tipus aire-aigua.

El sistema substitueix les calderes de propà existents que alimenten el sistema de calefacció i d'ACS d'un SPA de l'establiment.

S'ha previst que es cobreixi el 90% de la demanda amb el sistema d'aerotermia.  (Enllaç a  l'artícle del blog aquí).

 

 

Projecte d'Instal·lacions per a una Residència Geriàtrica a Pineda (Barcelona).

DATA: 2009 - 2012

 

 

DESCRIPCIÓ: La Residència geriàtrica està fiormada per 47 habitacions repartides en planta baixa i tres plantes sobre rasant.

S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:

 • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
 • Grup Electrogen
 • Parallamps
 • Instal·lacions de seguretat i vigilància
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Fontaneria
 • Climatització
 • Aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de plaques solars per ACS.
 • Gas natural
 • Telecomunicacions i informàtica.
 • Sanejament i aigües pluvials.

 

Instal·lacions per a un edifici hoteler de la cadena ACCOR a la ciutat de Girona.

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Hotel Ibis de 115 habitacions i un hostal Etap de 92 habitacions, els quals comparteixen l’accés, les zones d’aparcament i les zones enjardinades.  

S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:

 • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
 • Instal·lació elèctrica de mitja tensió.
 • Grup Electrogen
 • Parallamps
 • Instal·lacions de seguretat i vigilància
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Fontaneria
 • Climatització
 • Aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de plaques solars per ACS.
 • Gas natural
 • Telecomunicacions i informàtica.
 • Sanejament i aigües pluvials.

 

Totes les instal·lacions han estat dissenyades en especial per obtenir un consum energèticament eficient. En aquest sentit, s’ha realitzat una instal·lació solar per ACS, amb una contribució solar mínima del 50 %. En concret s’han instal·lat 42 panells solar per a l’hotel Ibis i 27 panells solars per a l’hostal Etap.

Ampliació d’un centre de mesura i transformació en mitja tensió d’una industria transformadora de termoplàstics.

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ:  Les obres de baixa tensió contemplen la ampliació de nova maquinaria i substitució d’algunes màquines per altres més noves i de mes potencia. En el projecte s’especifiquen les modificacions realitzades en el quadre elèctric general i la instal·lació d’un nou quadre elèctric alimentat per el nou transformador. També es legalitzen les instal·lacions d’una nova nau annexa que s’utilitzarà de magatzem de producte de la mateixa empresa.

 

Les obres de mitja tensió contemplen la substitució d’un dels transformadors de 630 kVA  per un altre de més potencia. Concretament  per un de 1.000 kVA. Juntament amb el canvi de transformador es substituirà l’aparamenta a l’aire antiga, per cel·les íntegres en SF6.

 

Projecte i Direcció dels muntatges de carpes de Fundació Bancaria La Caixa

DATA: 2012 - 2018

DESCRIPCIÓ:  La Fundació Bancaria La Caixa realitza el muntatge d'exposicions itinerants al llarg de tot el territori espanyol. Ecovat s'encarrega de legalitzar i dirigir el muntatge de dles següents exposicions en cada emplaçament:

 • Il·lusionisme, Màgia o Ciència?
 • Herois Ocults.

Entre d'altres es realitzen les següents tasques:

 • Legalització de l'activitat
 • Redacció del Pla d'Emergència
 • Legalització de la instal·lació de baixa tensió i tràmits amb indústria
 • Tràmits de contractació amb companyia elèctrica.

 

 

 

 

Projecte per la instal·lació de tres exposicions mòbils de Fundació Bancaria La Caixa.

DATA: 2014 - 2016

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ: La Fundació Bancaria La Caixa construeix unes exposicions mòbils formada per unitats  (remolcs de camió) desplegables.  Aquestes, es desplacen mitjançant camió tractor. Un cop ubicats per a l'exposició, es retira el camió tractor i les rodes, s'allotgen i equilibren a terra mitjançant peus hidràulics. Cada exposició està formada per dues UD's que s'enllacen i connecten mitjançant una passarel·la formant una única exposició.

 

Ecovat s'ha encarregat de legalitzar la instal·lació elèctrica, la instal·lació d'activitats i redacció del pla d'emergència per aquestes exposicions:

 • L'àrtic es trenca
 • Georges Mélies i el cinema de 1900.
 • Descobreix l'aigua de la teva ciutat