Instal·lacions per a un edifici hoteler de la cadena ACCOR a la ciutat de Girona.

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ: Hotel Ibis de 115 habitacions i un hostal Etap de 92 habitacions, els quals comparteixen l’accés, les zones d’aparcament i les zones enjardinades.  

S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:

 • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
 • Instal·lació elèctrica de mitja tensió.
 • Grup Electrogen
 • Parallamps
 • Instal·lacions de seguretat i vigilància
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Fontaneria
 • Climatització
 • Aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de plaques solars per ACS.
 • Gas natural
 • Telecomunicacions i informàtica.
 • Sanejament i aigües pluvials.

 

Totes les instal·lacions han estat dissenyades en especial per obtenir un consum energèticament eficient. En aquest sentit, s’ha realitzat una instal·lació solar per ACS, amb una contribució solar mínima del 50 %. En concret s’han instal·lat 42 panells solar per a l’hotel Ibis i 27 panells solars per a l’hostal Etap.

 

 

Projecte d'Instal·lacions per a una Residència Geriàtrica a Pineda (Barcelona).

DATA: 2009 - 2012

 

 

DESCRIPCIÓ: La Residència geriàtrica està fiormada per 47 habitacions repartides en planta baixa i tres plantes sobre rasant.

S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:

 • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
 • Grup Electrogen
 • Parallamps
 • Instal·lacions de seguretat i vigilància
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Fontaneria
 • Climatització
 • Aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de plaques solars per ACS.
 • Gas natural
 • Telecomunicacions i informàtica.
 • Sanejament i aigües pluvials.

 

Ampliació d’un centre de mesura i transformació en mitja tensió d’una industria transformadora de termoplàstics.

DATA: 2008

DESCRIPCIÓ:  Les obres de baixa tensió contemplen la ampliació de nova maquinaria i substitució d’algunes màquines per altres més noves i de mes potencia. En el projecte s’especifiquen les modificacions realitzades en el quadre elèctric general i la instal·lació d’un nou quadre elèctric alimentat per el nou transformador. També es legalitzen les instal·lacions d’una nova nau annexa que s’utilitzarà de magatzem de producte de la mateixa empresa.

 

Les obres de mitja tensió contemplen la substitució d’un dels transformadors de 630 kVA  per un altre de més potencia. Concretament  per un de 1.000 kVA. Juntament amb el canvi de transformador es substituirà l’aparamenta a l’aire antiga, per cel·les íntegres en SF6.

 

Projecte i Direcció dels muntatges de carpes de Fundació Bancaria La Caixa

DATA: 2012 - actualitat

DESCRIPCIÓ:  La Fundació Bancaria La Caixa realitza el muntatge d'exposicions itinerants al llarg de tot el territori espanyol. Ecovat s'encarrega de legalitzar i dirigir el muntatge de dles següents exposicions en cada emplaçament:

 • Il·lusionisme, Màgia o Ciència?
 • Herois Ocults.

Entre d'altres es realitzen les següents tasques:

 • Legalització de l'activitat
 • Redacció del Pla d'Emergència
 • Legalització de la instal·lació de baixa tensió i tràmits amb indústria
 • Tràmits de contractació amb companyia elèctrica.

 

 

 

 

Projecte per la instal·lació de tres exposicions mòbils de Fundació Bancaria La Caixa.

DATA: 2014 - 2016

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ: La Fundació Bancaria La Caixa construeix unes exposicions mòbils formada per unitats  (remolcs de camió) desplegables.  Aquestes, es desplacen mitjançant camió tractor. Un cop ubicats per a l'exposició, es retira el camió tractor i les rodes, s'allotgen i equilibren a terra mitjançant peus hidràulics. Cada exposició està formada per dues UD's que s'enllacen i connecten mitjançant una passarel·la formant una única exposició.

 

Ecovat s'ha encarregat de legalitzar la instal·lació elèctrica, la instal·lació d'activitats i redacció del pla d'emergència per aquestes exposicions:

 • L'àrtic es trenca
 • Georges Mélies i el cinema de 1900.
 • Descobreix l'aigua de la teva ciutat