Instal·lació d’un sistema de regulació de la velocitat en una aspiració de pols de suro en els processos productius de l'empresa Francisco Oller.

Data: 2012

DESCRIPCIÓ: Reducció del 50% de l'energia consumida pels motors d'extracció de pols d'esmerilat del suro. Aquest percentatge equival a un estalvi de fins a 115.000 kWh per any i a evitar l'emissió de 53 Tn de CO2 a l'atmosfera anualment.

 

En la secció d’esmerilat, el tap de suro se li aplica per mitjà de la maquinària un poliment superficial. Amb aquest polit, s’allibera una pols de suro que ha de ser aspirada per no contaminar l’ambient interior.

 

 


Recuperació de la calor dels gasos de combustió de les calderes del forn socarrador de l'escorxador Norfrisa per generar aigua calenta sanitària.

Data: 2010

DESCRIPCIÓ: Recuperació de l'energia remanent en els gasos d'escapament del forn socarrador per generar Aigua calenta per d'altres usos de la pròpia indústria.

D'aquesta manera es recuperen fins a 12.672,16 kWh diaris sobrants del procés per reutilitzar-los per la generació de calor o per la generació de  fred mitjançant màquines d'absorció.