Pla Director de Seguretat Contra Incendis del complex Hospitalari Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: En el Pla Director d'incendis de l'hospital Trueta s'ha executat una auditoria exhaustiva de l'estat actual dels edificis que formen part del complex hospitalari en quant a les seves mesures i instal·lacions contra incendis. 

S'han realitzat les propostes tècniques per per tal d'adaptar els edificis i les seves instal·lacions  a la normativa actual en matèria d'incendis, principalment pel que respecte a estabilitat estructural, sectoritzacions, evacuació de persones i instal·lacions de protecció contra incendis.

Reforma dels Vestidors del Magatzem General del complex Hospitalari Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2020

DESCRIPCIÓ: Redacció de projecte executiu, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut. S'ha reformat una àrea de m². Els nous vestidors donen servei als treballadors, serveixen de sala de reunions i menjador. Així com, s'ha habilitat un nou servei per a empreses externes.

S'ha canviat tota la distribució interior, s'ha renovat totes les instal·lacions, s'han canviat tots els revestiments i els sanitaris.

S'ha acabat la reforma habilitant l'espai amb una nova il·luminació LED amb baix índex d'enlluernament.

Adequació i millora de 730 m² de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2020

DESCRIPCIÓ: Muntatge de 8 noves portes de de 3 quirofans, millora i adequació de les àrees contigues:

- Substitució de paviments i revestiments.

- Muntatge i millora dels arrambadors existents.

- Substitució de l'enllumenat per un de nou de tecnologia LED.
- Reforma d'oficis bruts i magatzems estèrils.
Totes les obres es van desenvolupar en un termini d'un mes.

Projecte i direcció d'obra per la reforma i adequació a la normativa vigent del quadre elèctric general de climatització de l'hospital Dr. Josep Trueta.

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: Reforma del quadre elèctric de climatització:

- Disseny del nou quadre

- Projecte executiu

- Direcció de les obres

- Legalització de la instal·lació elèctrica.

 

Reforma de 350 m² de l'àrea de cardiologia de la 7a planta de l'hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: Reforma de l'àrea d'imatge cardíaca avançada i de les dependències contigues.

- Reforma integral de l'àrea de consultes.

- Reforç estructural de l'edifici

- Reforma integral de les instal·lacions.

Totes les obres es van desenvolupar en un termini de sis mesos

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/01/17/posen-marxa-nova-unitat-dimatge/1024068.html

Reforma de la central de producció de fred estacional de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona. Nova planta de 2.000 kW de potència, amb capacitat d'ampliació fins a 3.000 kW. 

DATA: 2019

DESCRIPCIÓ: Construcció de nova coberta d'instal·lacions amb capacitat per suportar el pes de 3 refredadores de 1.000 kW/ut. Instal·lació de 2 noves refredadores de 1.000 kW cadascuna, i reforma integral del sistema de distribució en la sala de col·lectors.

Reforma integral de dos quiròfans de l'hospital Sant Rafael de Barcelona.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Reforma integral de dos quiròfans existents i de les àrees contigues, afectant:

- Instal·lació elèctrica de baixa tensió.

- Xarxa equipotencial.
- Instal·lació de climatització.
- Instal·lació de nou Panell tècnic.
- Torre de Gasos medicinals.

- Nova làmpada quirúrgica.
- Telecomunicacions i informàtica.
- Equipaments (portes accès, guillotines, revestiments, paviment tècnic electrostàtic).

Totes les obres es van desenvolupar en un termini inferior a un mes.

Auditoria de la instal·lació elèctrica de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Auditoria de l'estat actual de les instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió de l'hospital.

Redacció de pla director per l'actualització de les instal·lacions, adaptació a normativa actual, millora de la seguretat i fiabilitat elèctrica i propostes per afrontar les futures ampliacions.

 

Reforma de 500 m² de l'àrea quirúrgica de l'hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta

DATA: 2017

DESCRIPCIÓ: Reforma de dos quiròfans, dels vestidors i de les àrees contigues:

- Plomat dels revestiments d'un quiròfan.

- Instal·lació elèctrica de baixa tensió.

 

- Reforma integral dels vestidors.

- Xarxa equipotencial.
- Instal·lació de nous rentamans.
- Telecomunicacions i informàtica.

- Enllumenat.

- Equipaments (portes accès hermètiques, guillotines, revestiments, paviment tècnic electrostàtic).

Totes les obres es van desenvolupar en un termini de dos mesos

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/24831/trueta/finalitza/obres/millora/quirofans

Reforma de 350 m² per adequació d'un Nou hospital de dia psiquiàtric i noves oficines administració a l'Hospital Sant Rafael de Barcelona

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Reforma integral de l'antic arxiu de l'hospital per adequar un nou hospital de dia i una zona de despatxos d'administració, ocupant un espai de 350 m². Inclou l'adequació arquitectònica dels tancaments, el nou accès apte per a persones amb mobilitat reduïda, reforma de tots els revestiments interiors amb HPL i nous paviments, execució de totes les noves instal·lacions interiors incloent un nou sistema de climatització amb ventilació mecànica amb recuperació de calor i control domòtic.

 

Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma dels col·lectors generals del bloc C de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona

DATA: 2017

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma integral del sistema de distribució en la sala de col·lectors del Bloc C. Totes les obres es van desenvolupar en un termini de tres mesos