Projecte, direcció d'obres i legalitzacions d'un habitatge d'alt standing a Eivissa de 750 m². 

DATA: Gener 2019

DESCRIPCIÓ: L'habitatge disposa de d’un sistema de calefacció amb terra radiant, ventilació mecànica amb recuperació de calor, aire acondicionat amb equips VRF i generació d’ACS mitjançant aerotèrmia.

A més, l'energia solar fotovoltaica de 10 kWp i el seu elevat aïllament tèrmic el converteixen un habitatge d'alta eficiència energètica.

 

El cicle de l'aigua que s'ha integrat permet recollir l'aigua procedent de la pluja en un dipòsit de 56.000 litres, emmagatzemar aigua potable en un dipòsit clorat de 20.000 litres i disposar d'un sistema de tractament d'aigües negres que permet infiltrar les aigües residuals al medi. D'aquesta manera es regeneren els aqüífers existents i no es malmet l'ecosistema.

La casa disposa de domòtica integrada que permet controlar a distància totes les instal·lacions.

Claus en mà de les instal·lacions d'un un habitatge unifamiliar de 300 m² a Calonge.

DATA: En execució

DESCRIPCIÓ: L'habitatge s'ha projectat per a ser un edifici de consum d'energia quasi nul. Amb un sistema estructural que aporta un elevat grau d'aïllament tèrmic en el seu envolvent. 

El sistema de climatització i d'ACS instal·lat genera energia amb  amb aerotèrmia amb recolzament d'energia solar fotovoltaica. El cicle de l'aigua integra equip de filtració i descalcificació. La casa disposa de domòtica integrada que permet controlar a distància les instal·lacions de climatització, enllumenat, persianes, videoporter i el consum energètic.

Claus en mà de les instal·lacions d'un un habitatge unifamiliar de 450 m² a Santa Cristina d'Aro.

DATA: En execució

DESCRIPCIÓ: L'habitatge disposa de d’un sistema de calefacció amb terra radiant, aire acondicionat amb equips VRF i generació d’ACS mitjançant aerotèrmia amb recolzament d'energia solar tèrmica.

El cicle de l'aigua integra equip de filtració i descalcificació.

La casa disposa de domòtica integrada que permet controlar a distància les instal·lacions de climatització.

Instal·lació d'un sistema de calefacció amb termollar de foc i caldera de gas natural amb recolzament d'energia solar tèrmica amb captadors de tubs de buit en un habitatge unifamiliar de 180 m² a Sant Pere Pescador.

DATA: Gener 2017

DESCRIPCIÓ: Execució d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa, gas natural i energia solar tèrmica en un habitatge d'alta eficiència energètica.

La instal·lació de biomassa disposa de termollar de foc amb producció d’aigua calenta com a única font de calor.

La instal·lació d’energia solar equipa una placa solar tèrmiques de tubs de buit a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.

Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat, incloent sistema de monitorització de l'energia consumida, sistema domòtic, instal·lacions de climatització i instal·lacions hidràuliques.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

DATA: Maig 2014

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa en un habitatge de 200 m².

La instal·lació de biomassa permet mantenir l'actual sistema de propà en paral·lel per ser utilitzat en cas d'aturada del nou sistema per manteniment o averia.

Els treballs inclouen la construcció de l'edificació de 5,5 x 2,7 m que conté la sala de calderes i la sitja de 6 tn de capacitat.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc i amb recolzament d’energia solar tèrmica al Baix Empordà.

DATA: Desembre 2013

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge de 200 m².

La instal·lació de biomassa disposa de termollar de foc amb producció d’aigua calenta per recolzar el sistema.

La instal·lació d’energia solar equipa dues plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.

Informe tècnic i econòmic sobre diferents sistemes de climatització per un habitatge a Portals Nous, Mallorca.

DATA: Maig 2013

DESCRIPCIÓ: La casa unifamiliar aïllada es troba situada a un parcel·la de 1.500 m². L’edifici disposa de 3 plantes i un dipòsit de recollida d’aigües pluvials. L’informe es redacta per aconsellar a la propietat sobre quins són els sistemes més eficients per climatitzar l’habitatge, generar ACS i preescalfar la piscina exterior a construir.

En aquest informe es proposen 5 tipus d’instal·lacions diferents per assolir els objectius fixats (sistema d’aerotermia, sistema de biomassa tèrmica, sistema de bombes de calor VRV, sistema de generació d’energia elèctrica amb energia solar fotovoltaica i sistema d’energia solar tèrmica).