Pla director d'enllumenat públic pel Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

DATA: 2016-2020

DESCRIPCIÓ: Pla director de l'enllumenat públic per diversos municipis de la província de Barcelona  amb l'objectiu de definir les necessitats, les condicions i característiques del servei de l'enllumenat públic del municipi.

Es defineixen les actuacions proposades per optimitzar la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i la rendibilitat econòmica de les propostes de canvi per tecnologies més eficients.

- Figaró Montmany  (2017)

- Santa Margarida de Montbui (2017)

- Sant Salvador de Guardiola (2018)

Monistrol de Montserrat (2019)

Projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Bescanó.

DATA: 2019-2020

DESCRIPCIÓ:  projecte executiu i direcció de les obres de substitució d'una part de l'enllumenat del municipi per tecnologia led.

- Sol·licitud de subvenció a l'IDAE.

- Estudis lumínics

- Pressupost detallat de les obres

- Direcció de les obres.

 

Projecte executiu per la substitució de l'enllumenat del camp de futbol de Bescanó.

DATA: 2020

DESCRIPCIÓ:  Projecte executiu per la substitució de l'enllumenat del camp de futbol per projectors de tecnologia led.

- Sol·licitud de subvenció a l'IDAE.

- Estudi de rendibilitat econòmica de la instal·lació.

- Estudis lumínics

- Pressupost detallat de les obres.

Projecte Executiu per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi d'Anglès.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Projecte executiu de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic dels municipi. Es defineixen i es valoren les obres necessàries per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, valorant econòmicament les mesures proposades de canvi de tecnologia d'enllumenat. S'analitza l'eficiència energètica i l'estalvi econòmic de les propostes.

Projecte Executiu per a la substitució de l'enllumenat i de les torres de suport dels projectors del camp de futbol d'entrenament de l'Escala.

DATA: 2018

DESCRIPCIÓ: Projecte executiu reforma de l'enllumenat del camp de futbol d'entrenament:

- Definició del nou enllumenat led. 

- Estudis lumínics

- Estudi geotècnic i estructural de les noves torres d'enllumenat

- Pressupost detallat de les obres.

Avantprojecte per la millora de l'eficiència energètica dels municipis d'Anglès, Amer i Flaçà.

DATA: 2016

DESCRIPCIÓ: Auditoria energètica de l'enllumenat públic dels municipis. Es defineixen mesures d'estalvi energètic per l'enllumenat exterior, valorant econòmicament les mesures proposades, analitzant els criteris de rendibilitat, eficiència energètica i estavi econòmic d'aquestes mesures.

Pla d’acció per l’energia sostenible dels municipis de Bescanó, Sant Gregori, Fornells de la Selva i Sant Joan de les Abadesses (PAES).

DATA: 2012 - 2013

DESCRIPCIÓ: La redacció d’un PAES comprèn l’elaboració de l’inventari d’emissions de referència del municipi de l’any 2005, l’anàlisi dels consums energètics dels equipaments i les instal·lacions municipals de l’any 2011, l’auditoria bàsica dels equipaments i quadres d’enllumenat més significatius, la redacció de les accions a realitzar durant el període 2012–2020 per tal de disminuir les emissions de CO2 del municipi en un mínim del 20 % i la creació d’un pla d’inversions per executar-les. 

 

Auditories energètiques de l'enllumenat públic dels municipis de Bescanó i Sant Gregori

DATA: 2011 - 2012

DESCRIPCIÓ: Les auditories energètiques pretenen marcar la línia que han de seguir les inversions en enllumenat públic dels ajuntaments, per tal de reduir la seva despesa energètica, millorar l’eficiència de les seves instal·lacions i corregir les deficiències detectades.