Projecte de la remodelació i millores per a l'eliminació de nutrients a l'estació depuradora d'aigües residuals de Figueres 

DATA: Juliol 2016

DESCRIPCIÓ: En termes generals es projecta remodelar l’EDAR existent amb una capacitat de tractament 17.000 m3/dia i configurar l’EDAR per que treballi amb un procés Bardenpho de 4 etapes construint un nou reactor de 16.000 m3, amb decantació primària existent i mantenint la capacitat de digestió aeròbia existent de 3.000 m3.

 

Projecte constructiu redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, s.l. (empresa participada d'Ecovat). Ecovat s'ha encarregat de redactar el projecte d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.

 

 

Projecte constructiu de l'ampliació de la capacitat d'eliminació de Nitrogen de l'EDAR de Banyoles. 

DATA:  2015

DESCRIPCIÓ: Es projecta remodelar l’EDAR de Banyoles o EDAR del terri per tal de reduir els nivells de Nitrogen per tal d'assolir els objectius marcats per la Directiva Marc Europea de l'Aigua. 

Les obres projectades consisteixen en un Bardenpho de 4 etapes, amb ampliació de la zona anòxica i addició de metanol. Es reformarà l’actual reactor biològic, es convertirà un dels decantadors primaris en la nova cambra pre-anòxica i es construirà un nou decantador primari.

 

Projecte constructiu redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, s.l. (empresa participada d'Ecovat). Ecovat s'ha encarregat de redactar el projecte d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.

 

 

Auditoria Energètica a la EDAR de Ripoll i Campdevànol

DATA: juny 2010

DESCRIPCIÓ: Anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions, els consums d’energia i facturació energètica de l’estació depuradora de les poblacions de Ripoll i Campdevànol, per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions.

Auditoria Energètica a les instal·lacions de la EDAR de Blanes

DATA: febrer 2012

DESCRIPCIÓ: Anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions, els consums d’energia i facturació energètica de l’estació depuradora de les Blanes.

En aquesta auditoria es plategen diverses propostes de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions. Entre d'altres destaquen la implementació de reguladors de flux a l'enllumenat de la planta, canvi de bufants i regulació del trectament terciari.