Cogeneració

Estudi de viabilitat i preparació del plec de licitació per la Gestió de les centrals de producció d’energies i construcció i gestió d’una nova planta de trigeneració al Parc Hospitalari Martí i Julià de l’Institut d’Assistència Sanitària a Salt.

DATA: desembre 2010

DESCRIPCIÓ: Estudi de viabilitat tècnic i econòmic per la instal·lació d’una planta de trigeneració, format per un motor de cogeneració de 1000 KW, una planta d’absorció de 800 KW, i el sistema de distribució (District heating i District Cooling) al Parc Hospitalari de Salt. 

Estudi de viabilitat d’una planta de trigeneració de 1.000kWe a l’empresa Procesfil (Anglès-Girona)

DATA: 2010

DESCRIPCIÓ:

Procesfil forma part del grup ANTEX, empresa dedicada a la fabricació de fil sintètic a partir de polímer cru. La fase de fusió i extrusió requereix una refrigeració contínua per mantenir la temperatura de les sales. Aquest procés requereix un gran quantitat d’energia frigorífica i genera un cost molt elevat.

S’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar una trigeneració per tal d’aprofitar el vapor, l’aigua calenta de refrigeració i els fums d’escapament provinents del generador elèctric (mòdul cogenerador) per la producció de fred mitjançant una màquina d’absorció.

S’utilitzaria GNL com a combustible per obtenir electricitat i energia frigorífica aconseguint per una banda producció del fred necessari, i per l’altra electricitat. De manera que es podria aconseguir un augment de l’eficiència i un rendiment econòmic gràcies a la venda d’electricitat.

Després d’analitzar la demana energètica i les característiques de la instal·lació, s’han proposat vàries alternatives tant amb motors com amb turbines. Els resultats reflecteixen un escenari amb retorns de la inversió que es mouen entre els 2 anys i mig i els 3 anys en la majoria de casos.

Estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració de 1.000kWe a l’empresa Casademont (Bonmatí - Girona).

DATA: 2010

DESCRIPCIÓ: 

Casademont és una empresa que es dedica a l’elaboració d’embotits i productes carnis. Pel processos de cocció, assecat i neteja necessiten aportació de calor en forma d’aigua calenta  i vapor. La generació d’aquesta energia a partir de fuel-oil representa un cost elevat per l’empresa.

En l’estudi s’ha valorat canviar el combustible actual per GNL i la instal·lació d’una planta de cogeneració per a la producció simultània d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta. D’aquesta manera mentre es produeix l’energia tèrmica necessària pel procés productiu es generaria energia elèctrica, que seria venuda a la xarxa, aconseguint un benefici econòmic i un sistema de producció d’energia més eficient.

Després d’analitzar la demana energètica i les característiques de la instal·lació, s’han proposat vàries alternatives tant amb motors com amb turbines. Els resultats reflecteixen un escenari amb retorns de la inversió que es mouen entre els 3 anys i els 3 anys i mig en la majoria de casos.

Projecte executiu d’una planta de cogeneració de 500kWe a la seu de l’empresa Applus (Cerdanyola del Vallès).

DATA: 2011

DESCRIPCIO:

La seu de l’empresa Applus situada a Cerdanyola del Vallès està formada per 9 edificis d’usos variats. En un d’ells es centralitza la producció d’energia tèrmica (aigua calenta) i de refrigeració. La despesa energètica del conjunt és molt elevada i es proposa una instal·lació de cogeneració per reduir-la.

Es vol aprofitar la generació de calor per produir simultàniament energia elèctrica. L’electricitat produïda es ven a la xarxa elèctrica obtenint d’aquesta manera un benefici econòmic i al mateix temps s’evita part de la producció elèctrica de les grans centrals, reduint així les emissions contaminants a l’atmosfera.

El sistema dissenyat està format per un motor de cogeneració amb capacitat per produir 500kW elèctrics i 631kW tèrmics (aigua a 90ºC) de manera simultània. S’ubica al costat de l’edifici de producció d’energia integrat dins d’un contenidor insonoritzat. L’energia tèrmica produïda s’injecta als col·lectors de distribució existents i l’energia elèctrica produïda a 400V es condueix fins a un nou CT per evacuar-la a la xarxa a 25kV. Tant els consums com les produccions d’energia de tot el sistema es registren segons les exigències normatives vigents. Tant el control com la visualització dels principals paràmetres és possible de manera remota.