Implantació d’un sistema de gestió de l’energia per a un càmping.

DATA: Gener 2011

DESCRIPCIÓ: Implantació d’un sistema de gestió de l’energia en el càmping Tossa.

El sistema consisteix en la instal·lació d’un comptador elèctric per a cada parcel·la del càmping (430) per tal d’obtenir un major control de la instal·lació, reduir el consum elèctric, i disminuir el cost total de la factura elèctrica.

 

Instal·lació d’un sistema de generació d'energia tèrmica per calefacció i ACS per a un SPA en un càmping de Blanes.

DATA: Juliol 2014

DESCRIPCIÓ: Implantació d’un sistema de generació d'aigua calenta amb una bomba de calor de 100 kW tipus aire-aigua.

El sistema substitueix les calderes de propà existents que alimenten el sistema de calefacció i d'ACS d'un SPA de l'establiment.

S'ha previst que es cobreixi el 90% de la demanda amb el sistema d'aerotermia.  (Enllaç a  l'artícle del blog aquí).

Instal·lació d’un sistema de producció d'ACS d'alta eficiència amb recolzament d'energia solar tèrmica en un càmping del Baix Empordà.

DATA: Abril  2015

DESCRIPCIÓ: Execució d'un sistema de generació d'ACS d'alta eficiència per a un bloc de vestidors en un càmping.

El sistema equipa una caldera tipus "Tank-in-Tank" de producció semi-instantània amb recolzament amb captadors de tubs de buit tipus Aqua.

Es preveu que les plaques solars tèrmiques aportin el 62,5% de l'energia demandada per les instal·lacions. (Enllaç a  l'artícle del blog aquí).

Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat.