Projectes realitzats amb Biomassa tèrmica

Central tèrmica de biomassa de 500 kW a l’Hotel Saliecho de Formigal.

DATA: Febrer 2014

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d’una central tèrmica de biomassa llenyosa en una nova sala de calderes i sitja soterrada a l'hotel Saliecho de Formigal per cubrir la demanda tèrmica existent.

Es pretén substituir l’actual sistema de generació de calor i d’ACS mitjançant calderes de gasoil, aconseguir un alt estalvi econòmic i reduir les emissions de CO2 de la instal·lació.


Central tèrmica de biomassa de 500 kW a l’Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar.

DATA: Març 2013

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d’una central tèrmica de biomassa llenyosa al soterrani de l’Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar per tal de generar el 95% de la demanda tèrmica existent.

Es pretén substituir l’actual sistema de generació de calor i d’ACS mitjançant calderes de gas Propà, aconseguir un alt estalvi econòmic i reduir les emissions de CO2 de la instal·lació.

Biomassa Girona


Xarxa de calor de 100 kW amb biomassa tèrmica als equipaments públics de Navata

DATA: Octubre 2014-Desembre 2015

DESCRIPCIÓ: Redacció del projecte i direcció de les obres d'una nova central de generació de 100 kW.

Aquesta xarxa alimenta al camp de futbol, a l'escola municipal i al pavelló annex. Totes situades a un radi de 120 m de la nova central de biomassa.  El consum anual és superior als 130.000 kWh.


Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc, caldera de pellets i amb recolzament d’energia solar tèrmica a Sant Dalmai.

DATA: Desembre 2012

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge de 250 m².

La instal·lació de biomassa disposa de caldera de pellets amb sistema d’alimentació automàtic i de termollar de foc amb producció d’aigua calenta per recolzar el sistema.

La instal·lació d’energia solar equipa dues plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.


Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc i amb recolzament d’energia solar tèrmica al Baix Empordà.

DATA: Desembre 2013

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge de 200 m².

La instal·lació de biomassa disposa de termollar de foc amb producció d’aigua calenta incorporada.

La instal·lació d’energia solar equipa dues plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per acumulació de l’energia tèrmica.


Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

DATA: Maig 2014

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa en un habitatge de 200 m².

La instal·lació de biomassa permet mantenir l'actual sistema de propà en paral·lel per ser utilitzat en cas d'aturada del nou sistema per manteniment o averia.

Els treballs inclouen la construcció de l'edificació de 5,5 x 2,7 m que conté la sala de calderes i la sitja de 6 tn de capacitat.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

DATA: Novembre 2014

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa en un habitatge de 180 m².

La instal·lació de biomassa substitueix el sistema existent de gasoil i permet un estalvi econòmic del 30% en combustible.

Els treballs inclouen la construcció d'una sitja d'obra de 2,5 x 1,5 m i de 4,5 m d'alçada al costat de la sala de calderes. Aquesta sala s'ha ubicat al garatge de l'habitatge d'uns 50 m².