CONTRACTACIÓ ENERGÈTICA

ECOVAT disposa d'acords amb diverses empreses per tal de contractar els diferents subministraments amb condicions aventatjoses, com?

 

- Aglutinant la potència dels seus clients, la unió fa la força. Ajuntant l'energia consumida pels seus clients s'aconseguix reunir una gran bossa de consum. D'aquesta manera es negocien els preus de manera conjunta amb les companyies comercialitzadores.

 

- Oferint solucions per tal d'eliminar les penalitzacions d'energia reactiva de les seves factures elèctriques.

 

- Ajustant i optimitzant les potències dels clients.

 

Vetllant pels seus clients, detectant anomàlies en els consums, gestionant els contractes i realitzant les reclamacions a les companyies.


 

Enviï'ns les seves 3 últimes factures i en el menor temps possible li indicarem si paga un preu just per l'energia elèctrica consumida.