SECTOR HOSPITALARI i TERCIARI

ECOVAT és el partner que necessita per ser assessorat correctament i per dur a terme els nous projectes  amb èxit. Ja siguin en la construcció de noves edificacions, en reformes o en ampliacions. Per què?

 

- Assessorament personalitzat i elecció dels nous sistemes/solucions que millor s'adaptin a les seves necessitats. 

 

- Redacció dels projectes d'enginyeria de detall amb l'objectiu de dissenyar, dimensionar i pressupostar les mesures proposades.

 

- Tramitació dels expedients d'obres amb l'administració pública, les companyies subministradores i sol·licitud de subvencions (si s'escau).

 

- Gestió de les comandes amb els proveïdors. 

 

- Direcció de les obres i control de l'execució dels treballs.

 

ECOVAT disposa d'experiència contrastada en l'àmbit hospitalari, hoteler i terciari des de l'any 2007.ENERGIES RENOVABLES

Clickqui aquí si vol obtenir estalvis energètics i econòmics implementant energies renovables.