ENERGIES RENOVABLES

ECOVAT l'ajuda en el disseny, execució, gestió i tramitació d'instal·lacions d'energies renovables. Com?

 

- Escollint l'energia que s'ajusti a la seva casa.

 

- Realitzant un estudi de viabilitat econòmica del projecte.

 

- Gestionant tots els passos del procés, des del disseny fins a l'execució.

 

- Oferint instal·lacions executades en model claus en mà.


Especialistes en :

 

Energia solar fotovoltaica.- Generació d'energia elèctrica mitjançant la instal·lació d'un sistema de producció d'energia elèctrica en règim de venda o en règim d'autoconsum.

 

Energia amb biomassa tèrmica.- Generació d'energia tèrmica per calefacció o per generació d'aigua calenta sanitària mitjançant estella o pellets. L'execució d'aquests projectes es poden realitzar en mode claus en mà o en mode de venda d'energia en col·laboració amb el nostre partner Gebio JG.

 

Aerotèrmia o geotèrmia.- Generació d'energia tèrmica mtijançant la instal·lació d'aparells bescanviadors amb el medi. Amb aquest sistema s'aprofita el calor disponible a l'aire exterior o el calor intern de la terra mitjançant bombes de calor.

 

Bombes de calor per aigua calenta.- Generació d'aigua calenta sanitària mitjançant bombes de calor. Aquests aparells substituteixen els termoacumuladors elèctrics convencionals per acumuladors equipats amb bombes de calor que son 3 cops més eficients (es consumeix un 66% menys d'energia elèctrica).

 

Cogeneració.- Generació d'energia tèrmica per calefacció, aigua calenta o processos industrials i d'energia elèctrica per autoconsum o venta a xarxa al mateix temps. Aquests sistemes consten de motors propulsats a gas o gasoil que generen electricitat i que aprofiten el calor dels gasos d'escapament per generar vapor o aigua calenta per d'altres usos.