CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

ECOVAT certifica l'eficiència energètica dels edificis o pisos existents segons determina el RD 235/2013, de 5 d'Abril. 

 

Demani pressupost sense compromís, clickant aquí.


Sap què és la certificació d'eficiència energètica?

 

És un certificat per verificar les característiques energètiques, obtenint una qualificació energètica.

 

ElRD 235/2013, de 5 d’Abril, exigeix el certificat al propietarid’un edifici, habitatge o local que vagi a servenut o arrendat.

 

Amb el certificat es coneix el consum energètic anual d’un habitatge o un local. A més a més, aquests documents han deproposar diverses mesuresper tal de reduir el consum anual en aquests habitatges o locals .


És obligatoria la certificació energètica?

 

SÍ, ÉS OBLIGATORIA. Només queden exempts els habitatges, locals o parts d’edificis de menys de 50 m², edificis i monuments protegits, llocs de culte, construccions provisionals, edificis industrials o apartaments de lloguer amb menys de 3 mesos d’ocupació.

 

A més a més, l’etiqueta ha de figurar a l’oferta, promoció o publicitat dirigida a la venta o lloguer de l’habitatge o local. L’incompliment serà considerada una infracció sancionable.


ECOVAT disposa de tècnics qualificats per certificar:

 

com a experts en gestió, explotació i materialització de projectes energètics assegurem:

  -Professionalitat i rigor.

  - La identificació de les característiques dels envolupants tèrmics, tancaments i instal·lacions   existents.

  - La proposta de les mesures correctores que millor s’adaptin als habitatges o locals certificats.