HABITATGES

Està desorientat i no sap com disminuir el consum energètic de la seva llar

 

Paga una fortuna a final de mes en factures i passa fred?

 

Sap si disposa d'uns bons preus de l'energia?

 

El contracte elèctric de casa seva és l'adequat? Estalviï Clickant Aquí

 

 

ECOVAT l'assessora i l'orienta per implementar a casa seva els sistemes més adequats per tal de reduir la despesa energètica. Com?

1.- Realitzant un Estudi Personalitzat.


2.- Integrant energies renovables a l'habitatge.

 

3.- Optimitzant instal·lacions existents.

 

4.- Encarregant-se TOTALMENT de l'execució de les mesures proposades.GENERI L'ENERGIA A CASA SEVA

ECOVAT estudia el seu cas, prescriu la millor solució i executa les instal·lacions perquè vosté controli l'energia que necessita. 

 

TIPUS D'ENERGIA A INSTAL·LAR, Clicki Aquí 


ECOVAT és especialista en:

Solar Fotovoltaica

Especialistes en la implementació d'energia solar fotovoltaica en habitatges, per autoconsum o venta d'energia.

Biomassa domèstica

Instal·lació de llars de foc com a sistemes de reforç o únics de calefacció mitjançant radiadors o terra radiant.

 

Substitució de sistemes de gasoil o propà per sistemes amb biomassa tèrmica.

 

Escalfor d'estances i espais domèstics amb estufes de pellet.


La biomassa és un combustible segur, no és tòxic i de proximitat. 

Solar tèrmica

Mitjançant la instal·lació de plaques solars tèrmiques en un habitatge es pot evitar encendre la caldera per generar aigua calenta des de l'Abril fins a final d'Octubre.


Aquesta tecnologia és complementaria amb la biomassa tèrmica, ja que es poden aprofitar els dipòsits d'inèrcia i acumulació d'ACS per acumular l'energia generada per la instal·lació solar.


També poden utilitzar-se per a escalfar l'aigua de piscines exteriors o per a recolzar el sistema de calefacció.

Aerotèrmia

Instal·lació de bombes de calor aire-aigua per generar aigua calenta per a calefacció i aigua calenta sanitària.

 

La tecnologia en aquest tipus d'aparells ha avançat enormement els darrers anys, trobant-se al mercat equips amb un alt rendiment que permet estalviar energia en la generació domèstica. A més a més, es poden utilitzar les mateixes màquines per alimentar el sistema d'aire condicionat a l'estiu.


És especialment indicada per a llars o habitatges que utilitzin terra radiant, ja que la temperatura d'impulsió de l'aigua és més baixa que amb un sistema de radiadors convencional.

Regulació i domótica

Regulació, control i mesura dels sistemes mitjançant domòtica.