ENERGIES RENOVABLES

ECOVAT l'ajuda en el disseny, execució, gestió i tramitació d'instal·lacions d'energies renovables. Com?

 

- Escollint l'energia que s'ajusti a les seves instal·lacions.

 

- Realitzant un estudi de viabilitat econòmica del projecte.

 

- Gestionant tots els passos del procés, des del disseny fins a l'execució.

 

- Posant en marxa les instal·lacions.

 

- Oferint instal·lacions executades en model claus en mà o venda d'energia.

 

ECOVAT, experiència en la implantació d'energies renovables des de l'any 2007.


Especialistes en :

 

Energia solar fotovoltaica.- Generació d'energia elèctrica mitjançant la instal·lació d'un sistema de producció d'energia elèctrica en règim de venda o en règim d'autoconsum.

 

Energia amb biomassa tèrmica.- Generació d'energia tèrmica per calefacció o per generació d'aigua calenta sanitària mitjançant estella o pellets. L'execució d'aquests projectes es poden realitzar en mode claus en mà o en mode de venda d'energia.

 

Aerotèrmia o geotèrmia.- Generació d'energia tèrmica mitjançant la instal·lació d'aparells bescanviadors amb el medi. Amb aquest sistema s'aprofita el calor disponible a l'aire exterior o el calor intern de la terra mitjançant bombes de calor.

 

Cogeneració.- Generació d'energia tèrmica per calefacció, aigua calenta o processos industrials i d'energia elèctrica per autoconsum o venta a xarxa al mateix temps. Aquests sistemes consten de motors propulsats a gas o gasoil que generen electricitat i que aprofiten el calor dels gasos d'escapament per generar vapor o aigua calenta per d'altres usos.

 


Assessorament + Claus en mà

ECOVAT es marca com a objectiu fonamental, reduir la despesa energètica dels seus clients garantint en tot moment la qualitat de subministrament i el confort final dels usuaris.

 

Per controlar i verificar els estalvis energètics obtinguts, disposa de tècnics qualificats per mesurar l’estalvi energètic obtingut de les mesures implantades. A més, és capaç d’instal∙lar sistemes de mesura i gestió de l’energia consumida en hospitals, hotels, càmpings, indústries, edificis plurifamiliars, etc...

 

Actualment, a part d’executar projectes claus en mà, presta serveis de consultoria a empreses líders del sector. També redacta projectes d'enginyeria per a diverses administracions públiques per renovar i optimitzar les instal·lacions existents. En especial en xarxes d'enllumenat públic, baixa tensió, en sistemes de climatització i producció d'ACS.

 

La cadena de valor de l'empresa és: la gestió integral del projecte, l'acompanyament durant l'execució de les mesures projectades, posta en marxa de les instal·lacions, legalització dels nous sistemes, gestions de manteniment, comprobació dels estalvis i el disseny inteligent adaptant-se a les instal·lacions existents.