Xarxa de calor de 100 kW amb biomassa tèrmica als equipaments públics de Navata.

Xarxa de calor de 100 kW amb biomassa tèrmica als equipaments públics de Navata.

Redacció del projecte i direcció de les obres d'una nova central de generació de 100 kW.
Aquesta xarxa alimenta el camp de futbol, l'escola municipal i el pavelló annex. Totes les instal·lacions estan situades a un radi de 120 m de la nova central de biomassa.  El consum anual és superior als 130.000 kWh.