Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc, caldera de pellets i amb recolzament d’energia solar tèrmica a Sant Dalmai.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant termollar de foc, caldera de pellets i amb recolzament d’energia solar tèrmica a Sant Dalmai.

Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa i energia solar tèrmica en un habitatge de 250 m².
La instal·lació de biomassa disposa d'una caldera de pellets amb sistema d’alimentació automàtic i de termollar de foc amb producció d’aigua calenta per recolzar el sistema.
La instal·lació d’energia solar equipa dues plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per l'acumulació de l’energia tèrmica.