Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa en un habitatge de 180 m².
La instal·lació de biomassa substitueix el sistema existent de gasoil i permet un estalvi econòmic del 30% en combustible.
Els treballs inclouen la construcció d'una sitja d'obra de 2,5 x 1,5 m i de 4,5 m d'alçada al costat de la sala de calderes. Aquesta sala s'ha ubicat al garatge de l'habitatge, d'uns 50 m².