Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

Sistema de generació d’energia tèrmica amb biomassa mitjançant caldera de pellets de 30 kW a l'Alt Empordà.

Construcció d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa en un habitatge de 200 m².
La instal·lació de biomassa permet mantenir l'actual sistema de propà en paral·lel per ser utilitzat en cas d'aturada del nou sistema per manteniment o averia.
Els treballs inclouen la construcció de l'edificació de 5,5 x 2,7 m que conté la sala de calderes i la sitja de 6 tones de capacitat.