Reforma de la central de producció de fred estacional de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona. Nova planta de 2.000 kW de potència amb capacitat d'ampliació fins a 3.000 kW.

Reforma de la central de producció de fred estacional de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona. Nova planta de 2.000 kW de potència amb capacitat d'ampliació fins a 3.000 kW.

Construcció d'una nova coberta d'instal·lacions amb capacitat per suportar el pes de 3 refredadores de 1.000 kW/ut. Instal·lació de 2 noves refredadores de 1.000 kW cadascuna i reforma integral del sistema de distribució en la sala de col·lectors.