Reforma de 500 m² de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Reforma de 500 m² de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Reforma de dos quiròfans, dels vestidors i de les àrees contigues:
-Plomat dels revestiments d'un quiròfan.
-Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
-Reforma integral dels vestidors.
-Xarxa equipotencial.
-Instal·lació de nous rentamans.
-Telecomunicacions i informàtica.
- Enllumenat.
- Equipaments (portes d'accès hermètiques, guillotines, revestiments, paviment tècnic electrostàtic).
Totes les obres es van desenvolupar en un termini de dos mesos.
https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/24831/trueta/finalitza/obres/millora/quirofans