Recuperació de la calor dels gasos de combustió de les calderes del forn socarrador de l'escorxador Norfrisa per generar aigua calenta sanitària.

Recuperació de la calor dels gasos de combustió de les calderes del forn socarrador de l'escorxador Norfrisa per generar aigua calenta sanitària.

Recuperació de l'energia remanent en els gasos d'escapament del forn socarrador per generar aigua calenta per d'altres usos de la pròpia indústria.
D'aquesta manera es recuperen fins a 12.672,16 kWh diaris sobrants del procés per reutilitzar-los per la generació de calor o per la generació de fred mitjançant màquines d'absorció.