Projecte per la instal·lació de tres exposicions itinerants per la Fundació Bancària de la Caixa.

Projecte per la instal·lació de tres exposicions itinerants per la Fundació Bancària de la Caixa.

La Fundació Bancària La Caixa construeix unes exposicions mòbils formades per unitats (remolcs de camió) desplegables. Aquestes, es desplacen mitjançant un camió tractor. Un cop ubicades les unitats per a l'exposició es retira el camió tractor i les rodes s'allotgen i s'equilibren al terra mitjançant peus hidràulics.
Cada exposició està formada per dos unitats que s'enllacen i connecten mitjançant una passarel·la formant una única exposició.
Ecovat s'ha encarregat de legalitzar la instal·lació elèctrica, la llicència d'activitats i la redacció del pla d'emergència per a aquestes exposicions:
-El ártico se rompe (2013).
-Georges Mélies y el cine de 1900 (2015).
-Descubre el agua de tu ciudad (2016).
-Picasso, el Viaje del Guernica (2.017)
-Héroes Ocultos (2018)
-Leonardo Da Vincci, arte en la calle (2019).