Projecte i direcció d'obra per la reforma i adequació a la normativa vigent del quadre elèctric general de climatització de l'Hospital Dr. Josep Trueta.

Projecte i direcció d'obra per la reforma i adequació a la normativa vigent del quadre elèctric general de climatització de l'Hospital Dr. Josep Trueta.

Reforma del quadre elèctric de climatització:
- Disseny del nou quadre.
- Projecte executiu.
- Direcció de les obres.
- Legalització de la instal·lació elèctrica.