Projecte i direcció dels muntatges de carpes de la Fundació Bancària La Caixa.

Projecte i direcció dels muntatges de carpes de la Fundació Bancària La Caixa.

La Fundació Bancària La Caixa realitza el muntatge d'exposicions itinerants al llarg de tot el territori espanyol. Ecovat s'encarrega de legalitzar i dirigir el muntatge de les següents exposicions en cada emplaçament:
-Il·lusionisme, Màgia o Ciència?
-Herois Ocults.
Entre d'altres es realitzen les següents tasques:
-Legalització de l'activitat.
-Redacció del pla d'emergència.
-Legalització de la instal·lació de baixa tensió i tràmits amb indústria.
-Tràmits de contractació amb la companyia elèctrica.