Projecte executiu per la substitució de l'enllumenat del camp de futbol de Bescanó.

Projecte executiu per la substitució de l'enllumenat del camp de futbol de Bescanó.

Projecte executiu per la substitució de l'enllumenat del camp de futbol per projectors de tecnologia led.
- Sol·licitud de subvenció a l'IDAE.
- Estudi de rendibilitat econòmica de la instal·lació.
- Estudis lumínics.
- Pressupost detallat de les obres.