Projecte Executiu per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi d'Anglès.

Projecte Executiu per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi d'Anglès.

Projecte executiu de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi. Es defineixen i es valoren les obres necessàries per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, valorant econòmicament les mesures proposades de canvi de tecnologia d'enllumenat. S'analitza l'eficiència energètica i l'estalvi econòmic de les propostes.