Projecte Executiu per a la substitució de l'enllumenat i de les torres de suport dels projectors del camp de futbol d'entrenament de l'Escala.

Projecte Executiu per a la substitució de l'enllumenat i de les torres de suport dels projectors del camp de futbol d'entrenament de l'Escala.

Projecte executiu de reforma de l'enllumenat del camp de futbol d'entrenament:
- Definició del nou enllumenat led. 
- Estudis lumínics.
- Estudi geotècnic i estructural de les noves torres d'enllumenat.
- Pressupost detallat de les obres.