Projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Bescanó.

Projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Bescanó.

Projecte executiu i direcció de les obres de substitució d'una part de l'enllumenat del municipi per tecnologia led.
-Sol·licitud de subvenció a l'IDAE.
-Estudis lumínics.
-Pressupost detallat de les obres.
-Direcció de les obres.