Projecte d'instal·lacions per a una residència geriàtrica a Pineda (Barcelona).

Projecte d'instal·lacions per a una residència geriàtrica a Pineda (Barcelona).

La residència geriàtrica està formada per 47 habitacions repartides en planta baixa i tres plantes sobre rasant.
S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:
-Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
-Grup electrogen.
-Parallamps.
-Instal·lacions de seguretat i vigilància.
-Detecció i extinció d’incendis.
-Fontaneria.
-Climatització.
-Aigua calenta sanitària.
-Instal·lació de plaques solars per ACS.
-Gas natural.
-Telecomunicacions i informàtica.
-Sanejament i aigües pluvials.