Planta solar sobre coberta de naus industrials de 88 kWp de potència, situada a Pallejà. (Barcelona)

Planta solar sobre coberta de naus industrials de 88 kWp de potència, situada a Pallejà. (Barcelona)

La instal·lació disposa de 384 mòduls solars fotovoltaics de 230 Wp de potència. La potència global és de 88 kWp, amb una producció anual de 118.701 kWh.