Pla d’acció per l’energia sostenible dels municipis de Bescanó, Sant Gregori, Fornells de la Selva i Sant Joan de les Abadesses (PAES).

Pla d’acció per l’energia sostenible dels municipis de Bescanó, Sant Gregori, Fornells de la Selva i Sant Joan de les Abadesses (PAES).

La redacció d’un PAES comprèn l’elaboració de l’inventari d’emissions de referència del municipi de l’any 2005, l’anàlisi dels consums energètics dels equipaments i les instal·lacions municipals de l’any 2011, l’auditoria bàsica dels equipaments i quadres d’enllumenat més significatius, la redacció de les accions a realitzar durant el període 2012–2020 per tal de disminuir les emissions de CO2 del municipi en un mínim del 20 % i la creació d’un pla d’inversions per executar-les.