Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa de 1,1MW a Peal de Becerro. (Jaén)

Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa de 1,1MW a Peal de Becerro. (Jaén)

Parc solar fotovoltaic de connexió a xarxa format per 11 plantes solars de 100Kw de potència.
En total hi ha 6.534 mòduls solars policristal·lins de 170 Wp. La producció anual és de 1,5GWh, amb un estalvi de CO2 de 363 tones. Equival al consum elèctric de 611 habitatges.