Memòria justificativa de les inversions a realitzar en l'escola Dr. Sobrequés de Bescanó.

Memòria justificativa de les inversions a realitzar en l'escola Dr. Sobrequés de Bescanó.

Aquest document recull les mesures d'eficiència energètica a implementar a l'equipament per tal d'assolir un estalvi d'energia de fins a 38.800 kWh anuals.
Les mesures més destacades són:
- Instal·lació d'un PLC de control i SCADA en el sistema de calefacció amb sondes de temperatures interiors i exteriors, permetent l'accés online a la instal·lació amb el control dels horaris de calefacció per part del centre.
- Monitorització dels consums elèctrics i de gas.
- Instal·lació de vàlvules termostàtiques en els radiadors de l'escola.
- Substitució de termoacumuladors d'aigua calenta amb resistència per escalfadors de gas natural.